کجا

در تماس باشید

بنیان گذاری شده در تهران، سیمان هلال ایران در سراسر منطقه فعالیت می کند. هدف ما تأمین بهترین خدمات و تخصص عملیاتی در سطح محلی به مشتریان است.